پایگاه اطلاع رسانی پرستاری
تبليغات سايت

1.    فصلنامه پرستاري و مامايي 
  فصلنامه پرستاري، مامائي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر ژيلا عابد سعيدي
سردبير: دكتر فريده يغمايي
محل انتشار: تهران            فهرست مطالب پياپي 54 + متن »

2.    فصلنامه پرستاري و مامايي اروميه   فارسي ـ چكيده انگليسي
  فصلنامه پزشكي،پرستاري
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
مدير مسئول: حميده محدثي
سردبير: حميده خليل زاده
محل انتشار: اروميه             فهرست مطالب پياپي 13 »     اشتراک »

3.    فصلنامه پرستاري ايران 
  فصلنامه علمی - پژوهشی پزشكي و پيراپزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران
مدير مسئول: دكتر سيده فاطمه حق دوست اسكوئي
سردبير: دكتر فاطمه دباغي
محل انتشار: تهران             فهرست مطالب پياپي 48 »     اشتراک »

4.    فصلنامه تحقيقات پرستاري و مامايي 
  فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: محمدحسن محمدي
سردبير: دكتر حيدرعلي عابدي
محل انتشار: اصفهان             فهرست مطالب پياپي 33 + متن »     اشتراک »

5.    فصلنامه حيات 
  فصلنامه پرستاري، مامايي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: اكرم حبيبي نژاد
سردبير: زهره قاسمي برغاني
محل انتشار: تهران             فهرست مطالب پياپي 31 + متن »

6.    فصلنامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان 
  فصلنامه علمي، پزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: زهرا يزدان دوست
سردبير: صديقه پاك سرشت
محل انتشار: رشت             فهرست مطالب پياپي 47 »

7.    فصلنامه علمي دنا   
  فصلنامه
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) ياسوج
مدير مسئول: ابراهيم مؤمني
سردبير: دكتر محمد ذوالعدل
محل انتشار: ياسوج             فهرست مطالب پياپي 2 + متن »

8.    فصلنامه شكيبا 
  فصلنامه آموزشي، پژوهشي
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري
مدير مسئول: هدايت جعفري
سردبير: دكتر محمد آزادبخت
محل انتشار: ساري             فهرست مطالب پياپي 9 »

9.    علمي- پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي مشهد 
  فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: عليرضا دانش
سردبير: خانم خديف زاده
محل انتشار: مشهد             فهرست مطالب پياپي 18 »

10.    نشريه فروغ تدبير   
  فصلنامه علمي، فرهنگي مديريت صنعتي
صاحب امتياز: بسيج دانشجويي دانشکده مديريت صنعتي
مدير مسئول: ابراهيم عباسي نسب
سردبير: محمود ملك پور
محل انتشار: تبريز             فهرست مطالب پياپي 16 »

11.    مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
  فصلنامه علمی - پژوهشی
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهركرد
مدير مسئول: دكتر مرتضي هاشم زاده
سردبير: دكتر محمود رفيعيان
محل انتشار: شهركرد             فهرست مطالب پياپي 34 + متن »     اشتراک »

12.    مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي همدان 
  فصلنامه
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي همدان
مدير مسئول: علي اصغر حيدري
سردبير: دكتر فاطمه شبيري
محل انتشار: همدان             فهرست مطالب پياپي 25 »اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید