پایگاه اطلاع رسانی پرستاری
تبليغات سايت

برنامه آموزشي دانشجويان رشته ناپيوسته پرستاري

 

تشريح و فيزيولوژي

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت کامل از دستگاههاي بدن به منظور تشخيص نارساييهاي فيزيولوژيکي

تشريح و فيزيولوژي نظری ( 5/2 واحد )

تشريح و فيزيولوژي عملی ( 5/0 واحد )

آمار حياتي مقدماتي

تعداد واحد : 2

هدف : توانايي جمع آوري اطلاعات پزشکي و نمايش توسط نمودار ، تعيين پارامترهاي مهم جامعه ، برآورد حجم نمونه در تحقيقات ساده تعيين شاخص هاي بهداشتي جوامع مختلف

آمار حياتي مقدماتي نظری ( 2 واحد )

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

تعداد واحد : 2

هدف : آشنا شدن دانشجويان به اصطلاحات اپيدميولوژي ، علل ايجاد و چگونگي انتشار بيماريها در جامعه ، کسب اطلاعات راجع به اپيدميولوژي بعضي بيماريهاي رايج

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها نظری ( 2 واحد )

 

ايمونولوژي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با دستگاه ايمني بدن انسان و نحوه عملکرد آن ، فراگيري نشانه شناسي باليني و آزمايشگاهي و چگونگي کاربرد اطلاعات

ايمونولوژي نظری ( 5/1 واحد )

 ايمونولوژي عملی ( 5/0 واحد )

 

روانشناسي اجتماعي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با مفاهيم اصولي روانشناسي و اصول ارتباط با بيمار ، شناخت کلي مجموعه شرايط زندگي انسان ، ارتباط دادن سازمان جامعه با مسايل بهداشتي _ درماني

روانشناسي اجتماعي نظری ( 2 واحد )

 

داروشناسي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي کامل نسبت به کاربرد داروها و تاکيد بر نکات لازم در خصوص استفاده از داروها در حالات خاص

داروشناسي نظری ( 2 واحد )

 

اصول و روش آموزش به بيمار

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با نظريه ها ، مراحل و انواع روشهاي فراگيري فلسفه ، کاربرد روشهاي نوين در آموزش امور پرستاري ، آشنايي با وسايل سمعي و بصري

اصول و روش آموزش به بيمار نظری ( 2 واحد )

 

زبان اختصاصي    

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با متون و منابع علمي ، واژه ها و اصطلاحات انگليسي در رابطه با پرستاري ، توانايي درک مفاهيم و بهره گيري از کتب و مجلات علمي

زبان اختصاصي نظری ( 2 واحد )

بررسي وضعيت سلامت

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با بررسي وضعيت سلامت سيستم هاي مختلف بدن و کاربرد روشها و مهارتهاي لازم در انجام آزمايشات فيزيکي

بررسي وضعيت سلامت نظری ( 1 واحد )

 

مقدمه اي برپرستاري داخلي و جراحي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با مفاهيم اصولي در مراقبت از بيماران و شناخت حالات انسان در هنگام سلامت و بيماري ، تصميم گيري در انتخاب اولويتها از پيشگيري تا نوتواني ، کاربرد يافته هاي علمي در جهت رفع نيازهاي جسمي رواني و اجتماعي با تأکيد بر اصول اخلاقي

مقدمه اي برپرستاري داخلي و جراحي نظری ( 2 واحد )

 

 

بيماريهاي داخلي _ جراحي و عفوني و پرستاري مربوطه ( 1 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت حالات انسان در هنگام سلامت و بيماري ، بررسي احتياجات مختلف بيمار ، تصميم گيري مناسب در انتخاب اولويتها در اتاق عمل از پيشگيري تا نوتواني با حفظ موازين اسلامي  

بيماريهاي داخلي _ جراحي و عفوني و پرستاري مربوطه ( 1 ) نظری ( 3 واحد )

 

بيماريهاي داخلي _ جراحي و عفوني و پرستاري مربوطه ( 2 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت حالات انسان در هنگام سلامت و بيماري ، بررسي احتياجات مختلف بيمار ، تصميم گيري مناسب در انتخاب اولويتها در اتاق عمل از پيشگيري تا نوتواني با حفظ موازين اسلامي 

بيماريهاي داخلي _ جراحي و عفوني و پرستاري مربوطه ( 2 ) نظری ( 3 واحد )

 

پرستاري ويژه

تعداد واحد : 3

هدف : آشنايي با تحولات نوين در علم پرستاري ، تصميم گيري مناسب در اولويتهاي بيماران بستري در بخش ويژه از پيشگيري تا نوتواني ، کاربرد يافته هاي علمي در مراقبت از بيماران بستري در بخشهاي ويژه براي رفع احتياجات بيمار

پرستاري ويژه نظری ( 3 واحد )

 

کودکان و پرستاري مربوطه

تعداد واحد : 3

هدف : آشنايي با مباني رشد و تکامل براي ارائه خدمات پرستاري به کودکان و خانواده آنان با در نظر گرفتن نيازهاي مختلف مراحل رشد ، پيشگيري از بروز بيماريها در کودکان ، تصميم گيري مناسب در اولويتها به عنوان پرستار کودک

کودکان و پرستاري مربوطه نظری ( 3 واحد )

 

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان

تعداد واحد : 3

هدف : بررسي مسائل مختلفي اجتماعي _ رواني مادر و نوزاد در معرض خطر ، آگاهي به اهميت آموزش در پيشگيري از موارد آسيب پذير ، تأمين بهداشت مادر و نوزادان

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان نظری ( 3 واحد )

 

پرستاري بهداشت جامعه ( 1 )

تعداد واحد : 2

هدف : کسب دانش و اطلاعات لازم در زمينه بهداشت جامعه ، کسب دانش در زمينه توسعه سلامت و بهداشت

پرستاري بهداشت جامعه نظری ( 2 واحد )

 

پرستاري بهداشت جامعه  ( 2 )

تعداد واحد : 2

هدف : کسب دانش و مهارتهاي لازم در زمينه بهداشت خانواده ، اطلاعات لازم در شناخت و تشخيص مشکلات بهداشتي و برنامه ريزي آن و مهارت لازم در حل مسايل و معضلات بهداشتي خانواده

پرستاري بهداشت جامعه  ( 2 ) نظری ( 2 واحد )

 

اصول مديريت پرستاري

تعداد واحد :  2

هدف : آشنايي با اصول مديريت و چگونگي مراحل فرايند مديريت خدمات پرستاري ، کاربرد اين اصول در اداره امور بخشها ، برنامه ريزي نيروي انساني موجود در ارائه خدمات پرستاري ، تشخيص نيازهاي بيماران و کارکنان ، مراحل تصميم گيري ، انتقال دانش پرستاري به ديگران

اصول مديريت پرستاري نظری ( 2 واحد )

 

پرستاري رواني

تعداد واحد :  2

هدف : کسب دانش در جهت شناخت بيشتر مددجويان و آشنايي با مشکلات آنها ، تشخيص نيازهاي جسمي ، رواني ، اجتماعي و طرح و اجراي تدابيرپرستاري  

پرستاري رواني نظری ( 2 واحد )

 

ترم اول

ترم دوم

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس
5/1 تشريح 3 پرستاري داخلي – جراحي ( 1 ) 
5/1 فيزيولوژي 1

کارآموزي داخلي – جراحي ( 1 )

2 داروشناسي 2 پرستاري رواني
2 مقدمه اي بر پرستاري داخلي - جراحي 1

کارآموزي پرستاري رواني

1 کارآموزي مقدمه اي بر پرستاري داخلي - جراحي 1

بررسي وضعيت سلامت

2 پرستاري بهداشت جامعه ( 1 ) 1 کارآموزي بررسي وضعيت سلامت
2 اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها 2

ايمونولوژي

3 پرستاري بهداشت مادر و نوزاد 2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

1 کارآموزي بهداشت مادر و نوزاد 2

آمار حياتي

2 روانشناسي اجتماعي 2

زبان تخصصي

2 معارف اسلامي ( 2 ) 2 پرستاري بهداشت جامعه ( 2 )
20 جمع 1 تربيت بدني ( 2 )
    20 جمع

ترم سوم

ترم چهارم

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

3 پرستاري ويژه 1 کارآموزي در عرصه داخلي - جراحي
2

کارآموزي پرستاري ويژه

2

کارآموزي در عرصه مديريت

3

پرستاري بيماريهاي داخلي و جراحي ( 2 )

1 کارآموزي در عرصه پرستاري ويژه  
1

کارآموزي پرستاري بهداشت جامعه 

1

کارآموزي در عرصه بهداشت مادران و نوزادان

1 کارآموزي داخلي – جراحي ( 2 ) 1 کارآموزي در عرصه کودکان  
3 پرستاري کودکان 1 کارآموزي در عرصه بهداشت جامعه
1

کارآموزي کودکان

1  کارآموزي در عرصه روانپرستاري
2 اصول مديريت 8  جمع
2 اصول و روش آموزش به بيمار    
2 متون اسلامي    
2

تاريخ اسلام

   
20 جمع    

 

برنامه آموزشي دانشجويان رشته  پيوسته پرستاري

 

تشريح

تعداد واحد : 5/2

هدف : شناخت کامل از ساختمان دستگاه بدن به منظور شناخت نارسائيهاي دستگاهها در مقايسه با حالت سلامتي

تشريح نظری ( 2 واحد )

تشريح عملی ( 5/0 واحد )

 

فيزيولوژي

تعداد واحد :  5/3

هدف : شناخت کامل از اعمال دستگاههاي بدن و آشنايي با معاينات و ابزار تشخيص به منظور پي بردن به نارساييهاي فيزيولوژي

فيزيولوژي نظری ( 3 واحد )

فيزيولوژي عملی ( 5/0 واحد )

 

ايمونولوژي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با دستگاه ايمني بدن انسان ، سلولها و ارگانهاي موثر در ايمني و چگونگي عملکرد آنها ، فراگيري نشانه شناسي باليني و کاربرد يافته هاي علمي

ايمونولوژي نظری ( 5/1 واحد )

ايمونولوژي عملی ( 5/0 واحد )

 

بيوشيمي

تعداد واحد : 2

هدف : شناخت واکنشهاي شيميايي دستگاههاي بدن انسان ، مهارت در نحوه به کار بردن اين اصول در تشخيص مشکلات فيزيولوژيکي

بيوشيمي نظری ( 5/1 واحد )

بيوشيمي عملی ( 5/0 واحد )

 

ميکروبشناسي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با طرز زندگي و تکثير موجودات زنده که در بيماري و سلامتي موثر مي باشند  ، چگونگي ازبين بردن انواع ميکروبها ، اصول پيشگيري از انتقال ميکروبها

ميکروبشناسي نظری ( 5/1 واحد )

ميکروبشناسي عملی ( 5/0 واحد )

 

انگل شناسي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با موجوداتي که در بيماريهاي انگلي مؤثر هستند . آشنايي با انواع مهم بيماريهاي کرمي ، تک ياخته اي و قارچي شايع در ايران و چگونگي پيشگيري و درمان آنها

انگل شناسي نظری ( 5/1 واحد )

انگل شناسي عملی ( 5/0 واحد )

 

آمار حياتي مقدماتي

تعداد واحد : 2

هدف : توانايي در جمع آوري اطلاعات پزشکي و نمايش توسط نمودار ، تعيين پارامترهاي مهم جامعه ، برآوردحجم نمونه در تحقيقات ساده ، تعيين شاخصهاي بهداشتي

آمار حياتي مقدماتي نظری ( 2 واحد )

 

تغذيه و تغذيه درماني

تعداد واحد :  2

هدف : آشنايي با نقش تغذيه در تأمين سلامت فرد در دوره هاي متفاوت زندگي به منظور نارساييهاي ناشي از سؤتغذيه ، آشنايي با انواع رژيمهاي غذايي و استفاده از آنها

تغذيه و تغذيه درماني نظری ( 2 واحد )

 

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي دانشجويان به اصطلاحات اپيدميولوژي ، علل ايجاد و چگونگي انتشار بيماريها در جامعه ، کسب اطلاعات راجع به اپيدميولوژي بعضي بيماريهاي رايج

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها نظری ( 2 واحد )

 

روانشناسي اجتماعي

تعداد واحد : 2

هدف : شناخت اصولي از مفاهيم روانشناسي و مهارت در بکار بردن اين اصول ، شناخت کلي مجموعه شرايط زندگي انسان ، ارتباط دادن سازمان جامعه با مسائل بهداشتي درماني .

روانشناسي اجتماعي نظری ( 2 واحد )

 

داروشناسي

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت خاصيت گروههاي دارويي و اثرات فيزيولوژي و اثرات جانبي آنها ، توانائي در به کار بردن داروها با معيار صحيح

داروشناسي نظری ( 3 واحد )

 

زبان تخصصي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با متون و منابع علمي ، واژه ها و اصطلاحات انگليسي در رابطه با پرستاري ، توانايي درک مفاهيم و بهره گيري از کتب و مجلات علمي

زبان تخصصي نظری ( 2 واحد )

 

اصول و روش آموزش به بيمار

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با نظريه ها ، مراحل و انواع روشهاي فراگيري فلسفه ، کاربرد روشهاي نوين در آموزش امور پرستاري ، آشنايي با وسايل سمعي و بصري

اصول و روش آموزش به بيمار نظری ( 2 واحد )

 

اصول و فنون کاربرد احکام اسلامي در پرستاري

تعداد واحد : 6

هدف : شناخت مفاهيم سلامتي و بيماري ، مهارت جهت انجام خدمات باليني بر اساس کاربرد احکام اسلامي

اصول و فنون کاربرد احکام اسلامي در پرستاري نظری ( 4 واحد )

اصول و فنون کاربرد احکام اسلامي در پرستاري عملی ( 2 عملی )

 

بررسي وضعيت سلامت

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با بررسي وضعيت سلامت سيستم هاي مختلف بدن از سر تا پا و کاربرد روشهاي لازم در انجام آزمايشات فيزيکي

بررسي وضعيت سلامت نظری ( 1 واحد )

 

 

پرستاري بهداشت جامعه ( 1 )

تعداد واحد : 2

هدف : کسب دانش و اطلاعات در زمينه بهداشت جامعه ، فرد ، گروه و خانواده و توسعه سلامت وبهداشت

پرستاري بهداشت جامعه ( 1 ) نظری ( 2 واحد )

 

پرستاري بهداشت جامعه ( 2 )

تعداد واحد : 2

هدف : کسب دانش و مهارتهاي لازم در زمينه بهداشت خانواده ، شناخت و تشخيص مشکلات بهداشتي و برنامه ريزي ، مهارت در حل معضلات بهداشتي خانواده

پرستاري بهداشت جامعه ( 2 ) نظری ( 2 واحد )

 

پرستاري بهداشت جامعه ( 3 )

تعداد واحد : 2

هدف : انتقال دانش لازم در زمينه بهداشت جامعه ، آشنايي با نقش پرستار بهداشت در ارتباط با بهداشت جامعه ، اطلاعات درباره بهداشت جامعه ، برنامه ريزي بهداشتي و بهداشت شهر و روستا

پرستاري بهداشت جامعه ( 3 ) نظری ( 2 واحد )

 

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان ( 1 )

تعداد واحد : 3

هدف : بررسي مسايل مختلف اجتماعي _ رواني مادر و نوزاد در معرض خطر ، آگاهي به اهميت آموزش در پيشگيري از موارد آسيب پذير ، تأمين بهداشت مادر و نوزادن

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان ( 1 ) نظری ( 3 واحد )

 

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان ( 2 )

تعداد واحد : 2  

هدف : بررسي و شناخت احتياجات ، مشکلات و مسايل اجتماعي و رواني خانواده در انتظار فرزند ، آگاهي در پيشگيري از عوارض موارد آسيب پذيري در مادر و نوزاد

پرستاري بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان ( 2 ) نظری ( 2 واحد )

 

بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني و پرستاريهاي مربوطه ( 1 )

تعداد واحد : 4

هدف : آشنايي با مفاهيم اصولي و مراقبت از بيماران مبتلا و شناخت حالات انسان در هنگام سلامت و بيماري و تصميم گيري در انتخاب اولويتها تا نوتواني ، کاربرد يافته هاي علمي در جهت رفع نيازهاي جسمي ، رواني و اجتماعي با تأکيد بر اصول اخلاقي

بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني و پرستاريهاي مربوطه ( 1 ) نظری ( 4 واحد )

 

بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني و پرستاريهاي مربوطه ( 2 )

تعداد واحد : 4

هدف : شناخت حالات انسان در هنگام سلامت و بيماري ، بررسي احتياجات مختلف بيمار ، تصميم گيري مناسب در انتخاب اولويتها در اتاق عمل ، اختلالات ايمني ، آلرژيکي ، بيماريهاي عفوني ، ادراري ، کاربرد يافته هاي علمي با تأکيد بر اصول اخلاقي

بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني و پرستاريهاي مربوطه ( 2 ) نظری ( 4 واحد )

 

بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني و پرستاريهاي مربوطه ( 3 )

تعداد واحد : 5

هدف : شناخت حالات سلامت و بيماري ، تصميم گيري در اولويتها در بيماران مبتلا به ناراحتيهاي تنفسي ، قلب و عروق و خون صعب العلاج و سرطانها ، کاربرد يافته هاي علمي با تأکيد بر اصول اخلاقي

بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني و پرستاريهاي مربوطه ( 3 ) نظری ( 5 واحد )

 

بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني و پرستاريهاي مربوطه ( 4 )

تعداد واحد : 5

هدف : آشنايي با مفاهيم کهنسالي ، معلوليت و مرگ و مير ، تصميم مناسب در اولويتها در بيماران مبتلا به ناراحتيهاي اعصاب ، غدد ، چشم ، گوش و سوختگي و کاربرد يافته هاي علمي با تأکيد بر اصول اخلاقي

بيماريهاي داخلي ، جراحي ، عفوني و پرستاريهاي مربوطه ( 4 ) نظری ( 5 واحد )

 

پرستاري ويژه

تعداد واحد : 3

هدف : آشنايي با تحولات نوين در علم پرستاري ، شناخت سلامت و بيماري وتصميم گيري مناسب در اولويتهای بيماران بستري در بخشهاي ويژه قلبي و عروقی، تنفس و کليه و کاربرد يافته هاي علمي با تأکيد بر اصول اخلاقي

پرستاري ويژه نظری ( 3 واحد )

 

پرستاري در فوريتها

تعداد واحد : 2

هدف : آگاهي از روشها در فوريتهاي پرستاري و ارائه کمکهاي مؤثر فوري در موارد بيماري ، سوانح ، جنگ و بهبود و حفظ جان مصدوم تا رسيدن کمکهاي پزشکي و انجام اقدامات اوليه پرستاري

پرستاري در فوريتها نظری ( 5/1 واحد )

پرستاري در فوريتها عملی ( 5/0 واحد )

 

کودکان و پرستاري مربوطه ( 1 )

تعداد واحد : 3

هدف : آشنايي با مباني رشد و تکامل براي ارائه خدمات پرستاري به کودکان و خانواده آنان با در نظر گرفتن نيازهاي مختلف مراحل رشد ، پيشگيري از بروز بيماريها در کودکان

کودکان و پرستاري مربوطه ( 1 ) نظری ( 3 واحد )

 

کودکان و پرستاري مربوطه ( 2 )

تعداد واحد : 2

هدف : تشخيص زودرس حالتهاي انحراف از حد طبيعي ، مراحل مختلف رشد و تکامل و تصميم گيري مناسب در انتخاب اولويتها از پيشگيري تا توانبخشي

کودکان و پرستاري مربوطه ( 2 ) نظری ( 2 واحد )

 

پرستاري بهداشت روان ( 1 )

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با اصول و مباني بهداشت روان ، انسان و نيازهاي اساسي او ، مفهوم نفس ، عمل و عوامل مؤثر در بروز بيماريهاي رواني و طرق پيشگيري از آنها

پرستاري بهداشت روان ( 1 ) نظری ( 2 واحد )

 

بيماريهاي رواني و پرستاري آن ( 2 )

تعداد واحد : 2

هدف : کسب دانش در جهت شناخت بيشتر مددجويان و آشنايي با مشکلات آنها ، تشخيص نيازهاي جسمي ، رواني ، اجتماعي و طرح و اجراي تدابير پرستاري مناسب

بيماريهاي رواني و پرستاري آن ( 2 ) نظری ( 2 واحد )

 

اصول مديريت خدمات پرستاري

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با اصول مديريت و چگونگي مراحل فرايند مديريت خدمات پرستاري ، مهارت در کاربرد اين اصول در اداره امور بخشها ، برنامه ريزي نيروي انساني ، تشخيص نيازهاي بيماران و کارکنان ، مراحل تصميم گيري و انتقال دانش پرستاري به ديگران

اصول مديريت خدمات پرستاري نظری ( 2 واحد )

 

تاريخ و تحولات و اخلاق پرستاري

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با چگونگي پيدايش پرستاري و تحولات آن در جهان ، نقش پرستار در اجتماع ، آگاهي با قانون و مقررات پرستاري

تاريخ و تحولات و اخلاق پرستاري نظری ( 1 واحد )

 

بررسي وضعيت سلامت

تعداد واحد : 1

هدف : بررسي وضعيت سلامت سيستم هاي مختلف بدن و کاربرد روشها و مهارتهاي لازم در انجام معاينات جسمي

بررسي وضعيت سلامت نظری ( 1 واحد )

ترم اول

ترم دوم

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

5/2 تشريح 1

کارآموزي اصول و فنون

5/3 فيزيولوژي 2

ميکروبشناسي

2 بيوشيمي 4 پرستاري داخلي – جراحي ( 1 )
2 پرستاري بهداشت جامعه ( 1 ) 2 تغذيه و تغذيه درماني
3 زبان خارجه   3 داروشناسي
1 تاريخ و تحولات پرستاري 2

اخلاق و تربيت اسلامي

6 اصول و فنون پرستاري 1 بررسي وضعيت سلامت
20 جمع 2 روانشناسي اجتماعي
    1 تربيت بدني ( 1 )
    2

انگل شناسي

20

جمع

 

ترم سوم

ترم چهارم

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

2 کارآموزي داخلي - جراحي ( 1 ) 1 کارآموزي داخلي - جراحي ( 2 )   
4 پرستاري داخلي – جراحي ( 2 ) 5

پرستاري داخلي – جراحي ( 3 )   

2 پرستاري بهداشت جامعه ( 2 ) 2 پرستاري بهداشت روان( 1 )
2

اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

2

بهداشت مادر و نوزاد ( 2 )

3

بهداشت مادر و نوزاد ( 1 )

3  پرستاري کودکان ( 1 )  
2 معارف اسلامي ( 1 ) 2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  

2 ايمنولوژي   2

کارآموزي بهداشت جامعه

1 کارآموزي بررسي وضعيت سلامت 2

پرستاري بهداشت جامعه ( 3 )

2 زبان تخصصي 1

تربيت بدني ( 2 )

20

جمع

20

جمع

 

ترم پنجم

ترم ششم

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

2 کارآموزي داخلي - جراحي ( 3 )  2

کارآموزي داخلي - جراحي ( 4 ) 

5 پرستاري داخلي – جراحي ( 4 )  3

پرستاري ويژه 

2

کارآموزي مادر و نوزاد 

2

کارآموزي کودکان

2 بهداشت روان ( 2 ) 2

مديريت پرستاري

2 پرستاري کودکان ( 2 )  2

پرستاري در فوريت ها 

2 معارف اسلامي ( 2 ) 2

متون اسلامي

2

آمار حياتي 

1 تاريخ اسلام
3

فارسي

2 کارآموزي رواني
20 جمع 2

اصول آموزش به بيمار

    18

جمع

 

ترم هفتم

ترم هشتم

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

1

کارآموزي ويژه 

2 کارآموزي در عرصه ويژه  
1 کارآموزي در عرصه داخلي – جراحي ( 1 ) 2

کارآموزي در عرصه داخلي – جراحي ( 4 ) 

21

کارآموزي در عرصه داخلي – جراحي ( 2 )  

2

کارآموزي در عرصه مديريت

1

کارآموزي در عرصه داخلي – جراحي ( 3 ) 

1

کارآموزي در عرصه کودکان

2

  کارآموزي در عرصه بهداشت جامعه

5/1

کارآموزي در عرصه رواني

5/1

کارآموزي در عرصه بهداشت مادر و نوزاد

5/8 جمع
5/8

جمع 

   

 

برنامه آموزشي دانشجويان رشته ناپيوسته مامايي

 

تشريح

تعداد واحد : 2

هدف شناخت کامل اندامهاي مختلف بدن و نحوه کاربرد آن در امور باليني

تشريح نظری ( 5/1 واحد )

تشريح عملی ( 5/0 واحد )

 

فيزيولوژي

تعداد واحد : 2

هدف : شناخت کامل فيزيولوژي سيستمهاي مختلف بدن و نحوه کاربرد آن در موارد باليني

فيزيولوژي نظری ( 2 واحد )

 

ايمني شناسي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با سيستم ايمني ، عمل آنها و واکنشهاي ايمني در مقابل عوامل عفوني

ايمني شناسي نظری ( 2 واحد )

 

آمار حياتي و روش تحقيق

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشکي و استنباط آماري به منظور درک مقالات تحقيقي ، توانايي در جمع آوري آماري اطلاعات و انجام تحقيقات پزشکي و بهداشتي

آمار حياتي و روش تحقيق نظری ( 2 واحد )

 

داروشناسي ( 2 )

تعداد واحد : 1

هدف : شناخت گروههاي دارويي و تاثير آنها در مادران باردار ، آشنايي با روشهاي مختلف مصرف دارو و اثرات جانبي و خطرات ناشي از استفاده از آنها

داروشناسي ( 2 ) نظری ( 1 واحد )

 

آسيب شناسي عمومي و اختصاصي 

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با دژنرسانس و مرگ سلولي ، مشاهده جزئيات ميکروسکوپي بافتها و اعضاي غيرطبيعي بدن ، کاربرد علمي و عملي از آثار و علايم باليني و آزمايشگاهي

آسيب شناسي عمومي و اختصاصي  نظری ( 5/0 واحد )

آسيب شناسي عمومي و اختصاصي  عملی ( 5/0 واحد )

 

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با اصطلاحات رايج در اپيدميولوژي و پزشکي پيشگيري ، آشنايي با علل ايجاد و چگونگي انتشار بيماريها و کسب اطلاعات اختصاصي راجع به اپيدميولوژي بعضي بيماريها

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها نظری ( 2 واحد )

 

زبان تخصصي انگليسي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با متون و منابع علمي و اصطلاحات گروه پزشکي در رابطه با مامايي ، توانايي درک مفاهيم و بهره گيري از کتب و مجلات علمي در رابطه با زنان و مامايي

زبان تخصصي انگليسي نظری ( 2 واحد )

 

ژنتيک

تعداد واحد : 2

هدف : شناخت کامل اصول تشخيص در بيماريهاي ژنتيک دوران جنيني ، مهارت در اجراي روشهاي پيشگيري و بيماريابي و کاربرد علمي و عملي از علايم باليني و آزمايشگاهي ژنتيکي

ژنتيک نظری ( 2 واحد )

 

بارداري ، زايمان و مراقبتهاي مربوطه ( 1 )  

تعداد واحد : 4

هدف : بالا بردن سطح دانش فراگير در مورد فيزيولوژي بارداري ، زايمان و پس از انجام ، مهارت در انجام زايمان در منزل ، تشخيص بارداري غيرطبيعي و پيش بيني نوع زايمان ، تشخيص عوارض قبل از زايمان ، مهارت در کاربرد نظريه هاي جديد ، افزايش دانش فراگير و پايبند بودن به محدوديت و مسئوليتهاي حرفه اي

بارداري ، زايمان و مراقبتهاي مربوطه ( 1 ) نظری ( 4 واحد )

 

بارداري ، زايمان و مراقبتهاي مربوطه ( 2 )

تعداد واحد : 4

هدف : بالا بردن سطح دانش فراگير در مورد فيزيولوژي بارداري ، زايمان و پس از انجام ، مهارت در انجام زايمان در منزل ، تشخيص بارداري غيرطبيعي و پيش بيني نوع زايمان ، تشخيص عوارض قبل از زايمان ، مهارت در کاربرد نظريه هاي جديد ، افزايش دانش فراگير و پايبند بودن به محدوديت و مسئوليتهاي حرفه اي

بارداري ، زايمان و مراقبتهاي مربوطه ( 2 ) نظری ( 4 واحد )

 

کارآموزي بارداري و زايمان ( 1 )

تعداد واحد :  2

هدف : انجام کنترل حاملگي در مادران باردار ، آموزش مادران باردار ، تشخيص زمان شروع زايمان و آشنايي با وظايف انساني و اخلاقي ماما در قبال مادر باردار

کارآموزي بارداري و زايمان ( 1 ) عملی ( 2 واحد )

 

کارآموزي بارداري و زايمان ( 2 )

تعداد واحد :  2

هدف : مهارت در انجام زايمانهاي اول زا و انجام اپي زيوتومي ، انجام زايمانهاي غيرطبيعي و دوقلويي ، کاربرد وسايلي نظير مانيتور جنيني ، فورسپس ، واکيوم ، کوراژ و کورتاژ

کارآموزي بارداري و زايمان ( 2 ) عملی ( 2 واحد )

 

آزمايشات کاربردي در مامايي

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با آزمايشات متداول دوران بارداري به منظور بهبودي و سلامت مادر در زمان بارداري و پيشگيري و درمان عوارض بارداري

آزمايشات کاربردي در مامايي نظری ( 5/0 واحد )

آزمايشات کاربردي در مامايي عملی ( 5/0 واحد )

 

کودکان و بيماريهاي مربوطه

تعداد واحد : 2

هدف :

شناخت حالات مختلف سلامت و بيماري در کودک و تشخيص اولويتها ، شناخت ناهنجاريها و بيماريهاي کودکان و انجام معاينات ، آموزش به مادرو خانواده در مورد تغذيه کودک و بيماريهاي کودک و رعايت اصول بهداشتي و موارد پيشگيري در مورد سلامت کودک

کودکان و بيماريهاي مربوطه نظری ( 2 واحد )

 

کارآموزي کودکان

تعداد واحد : 1

هدف : تشخيص بيماريها و اورژانسهاي کودکان عملی ( 1 واحد )

 

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 1 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت حالات زن باردار مبتلا به بيماريهاي قلبي _ تنفسي ، روماتوئيدي ، خوني ، ادراري و گوارشي ، کاربرد يافته هاي علمي و ارائه خدمات به بيماران و تشخيص مسئوليتها و محدوديتهاي حرفه اي

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 1 )نظری ( 3 واحد )

 

 

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 2 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت حالات زن باردار مبتلا به بيماريهاي فردي ، پوست و آميزشي ، عفوني ، گوش و حلق و بيني ، چشمي ، ارتوپدي و اعصاب ، کاربرد يافته هاي علمي و تشخيص مسئوليتها و محدوديتها

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 2 ) نظری ( 3 واحد )

 

کارآموزی بيماريهاي داخلي و جراحي و معاينات فيزيکي  

تعداد واحد : 1

هدف : شناخت حالات زن باردار مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي و اورژانسها ، تشخيص احتياجات مادر و تصميم در اولويتها ، کاربرد يافته هاي علمي و تشخيص مسئوليتها و محدوديتهاي حرفه اي

کارآموزی بيماريهاي داخلي و جراحي و معاينات فيزيکي عملی ( 1 واحد )

 

بهداشت مادر و کودک و خانواده

تعداد واحد : 2

هدف :

1-کاربرد يافته هاي علمي در مورد بهداشت قبل از ازدواج ، بارداري ، زايمان ، تنظيم خانواده و بهداشت نوزاد و کودک

2- تشخيص چگونگي مراحل رشد و تکامل

3- مهارت معاينه نوزادان ، کودکان و مادران

4- شناسايي مادران و کودکان نيازمند به مراقبت

5- کسب اطلاعات جديد بهداشتي

6- آشنايي با امور جمعيتي

7- انجام مشاوره در زمينه هاي مختلف بهداشتي خانواده

8- تشخيص نيازها و اولويتها

9- آشنايي با مامايي جامعه نگر و ارزيابي جامعه

بهداشت مادر و کودک و خانواده نظری ( 2 واحد )

 

 

نوزادان و اورژانسها

تعداد واحد : 1

هدف : کسب مهارت در تشخيص اورژانسهاي نوزادي و توانايي انجام اقدامات لازم جهت حفظ جان نوزاد

نوزادان و اورژانسها نظری ( 1 واحد )

 

کارآموزی بهداشت مادر و کودک و خانواده

تعداد واحد : 1

هدف : کاربرد کليد دانش و يافته هاي علمي ، پايش روند و سير دوران بارداري و شيردهي ، انجام و تجويز روشهاي مختلف تنظيم خانواده ، آموزش به مادران و خانواده ، تشخيص مادران و کودکان طبيعي و غيرطبيعي و انجام مراقبتهاي لازم

کارآموزی بهداشت مادر و کودک و خانواده عملی ( 1 واحد )

 

تغذيه درماني مادر و کودک

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با رژيمهاي غذايي در پيشگيري و درمان بيماريها ، پي بردن به اختلالات تغذيه اي دوران بارداري و شيردهي و آموزش تغذيه صحيح براي پيشگيري از سؤتغذيه در مادر و کودک

تغذيه درماني مادر و کودک نظری ( 2 واحد )

 

روانپزشکي در مامايي

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با بهداشت رواني دوران کودکي ، بلوغ و نوجواني و شناخت حالات رواني زن در جريان بلوغ ، ازدواج ، دوران بارداري ، زايمان و پس از آن

روانپزشکي در مامايي نظری ( 1 واحد )

 

راديولوژي ، سونولوژي و الکترولوژي در مامايي و زنان

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با اصول و قوانين فيزيکي و بيوفيزيکي و کاربرد آن در موارد تشخيص و درمان پزشکي و مامايي و مهارت در کاربرد دستگاهها و تجهيزات در تشخيص و درمان

راديولوژي ، سونولوژي و الکترولوژي در مامايي و زنان نظری ( 1 واحد )

 

اصول مديريت و کاربرد آن در مامايي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با اصول فرايند مديريت و کاربرد اين اصول در اداره امور آموزش و خدمات مامايي و استفاده از مراحل مختلف تصميم گيري در جهت رفع مشکلات موجود در مامايي

اصول مديريت و کاربرد آن در مامايي نظری ( 2 واحد )

 

بي حسي ، بيهوشي و احياء در مامايي

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با روشهاي مختلف بي حسي و بيهوشي در مامايي و زنان و آگاهي از خطرات احتمالي استفاده از داروهاي بي حسي و بيهوشي

بي حسي ، بيهوشي و احياء در مامايي نظری ( 1 واحد )

 

بيماريهاي زنان و ناباروري

تعداد واحد : 2

هدف : تشخيص حالات زن در سلامت و بيماري به ويژه ضايعات و ناهنجاري هاي دستگاه توليد مثل و تصميم مناسب در اولويتها ،شناخت کامل علل بيماريهاي شايع دستگاه توليد مثل و تشخيص مسئوليتها و محدوديتهاي حرفه اي

بيماريهاي زنان و ناباروري نظری ( 2 واحد )

 

کارآموزي بيماريهاي زنان

تعداد واحد : 2

هدف : انجام معاينات باليني تشخيص و مداواي بيماران ، کسب توانايي و شناخت در زمينه نقش ماما به عنوان مشاور آموزش دهنده و تشخيص مسئوليتها با توجه به اصول اخلاقي

کارآموزي بيماريهاي زنان عملی ( 2 واحد )

 

اختلال عمل جنسي ، آموزش و مشاوره آن

تعداد واحد :  1

هدف : آشنايي با اختلالات عمل جنسي و تشخيص اين موارد ، آشنايي با نحوه آموزش و مشاوره بيماران داراي مشکل 

اختلال عمل جنسي ، آموزش و مشاوره آن نظری ( 1 واحد )

 

ترم اول ترم دوم
تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

2 تشريح 2 بارداري و زايمان ( 2 )
2  فيزيولوژي 2 کارآموزي بارداري و زايمان ( 1 )
2 ايمني شناسي 1 فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي جراحي ( 2 )
1

آسيب شناسي عمومي و اختصاصي

1  کارآموزي داخلي – جراحي و معاينات فيزيکي
1 داروشناسي ( 2 ) 2 کودکان و بيماريهاي مربوطه  
2 اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها 2 زبان تخصصي
2 بارداري و زايمان ( 1 ) 2

تغذيه درماني مادر و کودک

3 فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي – جراحي و عفوني ( 1 ) 2 بيماريهاي زنان
2 ژنتيک 2

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

معارف اسلامي ( 2 )

2 کارآموزي بيماريهاي زنان
1 تربيت بدني ( 2 ) 18 جمع
20 جمع    

 

ترم سوم

ترم چهارم

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

2 کارآموزي بارداري و زايمان ( 2 ) 2 کارآموزان در عرصه بارداري و زايمان  
1 آزمايشات کاربردي 1

کارآموزي در عرصه بيماريهاي زنان  

1

کارآموزي بيماريهاي کودکان  

1

کارآموزي در عرصه نوزادان  

2 بهداشت مادر و کودک 1 کارآموزي در عرصه داخلي – جراحي  
1 کارآموزي بهداشت مادر و کودک   1 کارآموزي در عرصه مديريت
2 آمار حياتي   1 کارآموزي در عرصه راديولوژي و اولتراسوند
1

روانپزشکي و مامايي

8  جمع
1 راديولوژي و سونوگرافي    
2 تاريخ اسلام      
2 اصول مديريت در مامايي    
2

متون اسلامي

   
1 بيحسي و بيهوشي    
1 اختلالات عمل جنسي و آموزش و مشاوره آن    
1 نوزادان و اورژانسها    
`20 جمع    

 

برنامه آموزشي دانشجويان رشته پيوسته مامايي

 

سلول شناسي و بافت شناسي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با سلولها و بافتهاي طبيعي بدن ، مشاهده جزئيات بافتها و اعضاي بدن ، چگونگي نمونه برداري و رنگ آميزي آنها ، کاربرد علمي و علمي از علايم باليني در زمينه سلولي و بافتي

سلول شناسي و بافت شناسي نظری ( 5/1 واحد )

سلول شناسي و بافت شناسي عملی ( 5/0 واحد )

 

بيوشيمي

تعداد واحد : 2

هدف : شناسايي بيوملکولها ، بررسي سوخت و ساز بيومولکولها در بافتهاي بدن و آشنايي با اختلالات متابوليک

بيوشيمي نظری ( 5/1 واحد )

بيوشيمي عملی ( 5/0 واحد )

 

تشريح ( 1 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت کامل اندامهاي مختلف بدن و نحوه کاربرد آنها در موارد باليني

تشريح نظری ( 5/2 واحد )

تشريح عملی ( 5/0 واحد )

 

تشریح ( 2 )

تعداد واحد : 2

هدف : يادگيري آناتومي قسمتهاي سروگردن و اندامها و استفاده از آن در موارد باليني و کلينيکي

تشریح ( 2 ) نظری ( 5/1 واحد )

تشریح ( 2 ) عملی ( 5/0 واحد )

 

فيزيولوژي ( 1 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت کامل فيزيولوژي سيستمهاي مختلف بدن و نحوه کاربرد آن در موارد باليني

فيزيولوژي ( 1 ) نظری ( 3 واحد )

 

فيزيولوژي ( 2 )

تعداد واحد : 2

هدف : شناخت کامل فيزيولوژي سيستمهاي مختلف بدن و نحوه کاربرد آن در موارد باليني

فيزيولوژي ( 2 ) نظری ( 5/1 واحد )

فيزيولوژي ( 2 ) عملی ( 5/0 واحد )

 

ايمني شناسي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با سيستم ايمني ، عملکرد آن و واکنشهاي ايمني در مقابل عوامل عفوني

ايمني شناسي نظری ( 2 واحد )

 

ميکروب شناسي و انگل شناسي

تعداد واحد : 4

هدف : آشنايي با طرز زندگي و تکثير موجودات زنده ، ساختمان فيزيولوژي تغذيه ميکروبها ، اختصاصات بيمارزايي ، آشنايي با پارازيتها و اصول پيشگيري از انتقال عفونتها

ميکروب شناسي و انگل شناسي نظری ( 3 واحد )

ميکروب شناسي و انگل شناسي عملی ( 1 واحد )

 

آسيب شناسي عمومي و اختصاصي

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با دژنرسانس ، مطالعه جزئيات ميکروسکوپي بافتها و اعضاي غير طبيعي ، کاربرد علمي و عملي از علايم باليني دژنرسانس در رابطه با خدمات باليني مامايي

آسيب شناسي عمومي و اختصاصي نظری ( 5/0 واحد )

آسيب شناسي عمومي و اختصاصي عملی ( 5/0 واحد )

 

اصول خدمات بهداشتي جامعه و آموزش بهداشت

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با اصول بهداشت ، بهداشت در اسلام و نظام خدمات بهداشتي در ايران ، بهداشت فردي و اجتماعي ، رابطه بهداشت با سلامت و سعادت جامعه ، آشنايي با مامايي جامعه نگر و نقش ماما در اين امر

اصول خدمات بهداشتي جامعه و آموزش بهداشت نظری ( 2 واحد )

 

داروشناسي ( 1 )

تعداد واحد : 2

هدف : شناخت گروههاي دارويي و مکانيسم اثر داروها و کاربرد مجاز داروها در بارداري زايمان و بعد از زايمان ، آشنايي با روشهاي مختلف مصرف دارو ، اثرات جانبي و خطرات آنها

داروشناسي ( 1 ) نظری ( 2 واحد )

 

داروشناسي ( 2 )

تعداد واحد : 1

هدف : شناخت گروههاي دارويي و مکانيسم اثر آنها در دوران بارداري ، زايمان و پس از آن ، آشنايي با روشهاي مختلف مصرف دارو اثرات جانبي و خطرات آنها

داروشناسي ( 2 ) نظری ( 1 واحد )

 

اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اتاق عمل و زايمان

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با اصول و فنون کلي مراقبت از بيمار بر اساس نيازهاي جسماني ، رواني و اجتماعي ، آشنايي با محيط ، مقررات وسائل ، روش کار در اتاق عمل و زايمان

اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اتاق عمل و زايمان نظری ( 1 واحد )

اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اتاق عمل و زايمان عملی ( 1 واحد )

 

کارآموزی اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اتاق عمل و زايمان

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با محيط ، مقررات ، وسايل و روش کار در اتاق عمل و اتاق زايمان

کارآموزی اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اتاق عمل و زايمان نظری ( 1 واحد )

 

آمار حياتي و روش تحقيق

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با روشهاي تحقيق در علوم پزشکي ، استنباط آماري به منظور درک مقالات تحقيقي ، توانايي در جمع آوري و بيان آماري اطلاعات و انجام تحقيقات پزشکي

آمار حياتي و روش تحقيق نظری ( 2 واحد )

 

روانشناسي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با مفاهيم روانشناسي و تأثير آنها در رفتار ، يادگيري ، تفکر و بيان در زمينه کاري ماما و ارتباطش با مادر ، کودک ، خانواده و جامعه

روانشناسي نظری ( 2 واحد )

 

 

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با اصطلاحات رايج اپيدميولوژي ، علل ايجاد و چگونگي انتشار بيماريهاي جامعه ، اطلاعات اختصاصي در اپيدميولوژي بيماريهاي شايع کشور

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها نظری ( 2 واحد )

 

زبان تخصصي انگليسي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با متون و منابع علمي ، اصطلاحات مورد لزوم مامايي ، توانايي درک مفاهيم و بهره گيري از کتب و مجلات علمي

زبان تخصصي انگليسي نظری ( 2 واحد )

 

اصول تغذيه مادر و کودک

تعداد واحد : 2

هدف : پي بردن به اهميت تغذيه صحيح در تامين سلامت مادر و کودک ، کاربرد تغذيه صحيح و شناخت علايم ناشي از سوء تغذيه ، ارزشيابي دفع تغذيه در دوران بارداري و شيردهي و آموزش تغذيه صحيح

اصول تغذيه مادر و کودک نظری ( 2 واحد )

 

تاريخ ، اخلاق و مقررات پزشکي قانوني

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با تاريخ مامايي و سير تحولات آن ، شناخت معيارهاي اخلاقي _معنوي ، شناخت مسئوليتهاو محدوديتهاي ماما ، شناخت حدود و وظايف و اختيارات قانوني کار مامايي

تاريخ ، اخلاق و مقررات پزشکي قانوني نظری ( 2 واحد )

 

کارآموزی مقررات پزشکي قانوني

تعداد واحد : 1

شناخت کامل از موارد قانوني در ارتباط با حرفه مامايي

کارآموزی مقررات پزشکي قانوني عملی ( 1 واحد )

 

جنين شناسي

تعداد واحد : 2

هدف : شناخت نحوه تشکيل جنين و مراحل رشد و تکامل آن ، آشنايي با اختلالات مربوط به مراحل مختلف رشد و تکامل جنسي

جنين شناسي نظری ( 2 واحد )

 

ژنتيک

تعداد واحد : 2

هدف : شناخت اصول تشخيص در بيماريهاي ژنتيک در دوران جنيني ، مهارت در اجراي روشهاي پيشگيري و بيماريابي در جامعه ، کاربرد علمي و عملي علايم باليني در زمينه ژنتيکي و سلولي

ژنتيک نظری ( 2 واحد )

 

بارداري و زايمان ( 1 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت فيزيولوژي حاملگي، تشخيص حاملگي ، بهداشت و تغذيه بارداري ، اصول و مراقبتها و ناراحتيهاي دوران بارداري ، موارد غيرطبيعي بارداري ، کاربرد نظريه هاي جديد بارداري ، آموزش بهداشت به مادر و خانواده و پايبند بودن به محدوديتها و مسئوليتهايي در خدمات مامايي

بارداري و زايمان ( 1 ) نظری ( 3 واحد )

 

بارداري و زايمان ( 2 )

تعداد واحد : 3

هدف : مهارت در هدايت و انجام زايمان عادي ، هدايت مراحل مختلف زايمان در ارتباط با مادر و نوزاد ، کاربرد تکنيکهاي جديد زايمان و دادن آموزش بهداشت بعد از زايمان

بارداري و زايمان ( 2 ) نظری ( 3 واحد )

 

بارداري و زايمان ( 3 )

تعداد واحد : 3

هدف : تشخيص بارداريهاي غیر عادی ، پيش بيني نوع زايمان و شناخت موارد غير طبيعي ، افزايش دانش در عوامل ايجاد زجر جنين و استفاده از تکنيکهاي جديد ، شناخت فوريتهاي مامايي و موارد انتقال خون و پايبند بودن به محدوديتها و مسئوليتهاي ارائه خدمات مامايي

 

بارداري و زايمان ( 4 ) زايمان در منزل

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي کامل با اصول زايمان در منزل و Birth center و کسب مهارت در اين زمينه

بارداري و زايمان ( 4 ) زايمان در منزل نظری ( 1 واحد )

 

کارآموزي بارداري و زايمان ( 1 )

تعداد واحد :  1

هدف : کنترل حاملگي در مادران باردار ، آموزش مادران باردار در بارداري ، زايمان و شيردهي ، تشخيص زمان زايمان ، آشنايي با پذيرش مادران جهت زايمان ، آشنايي با وظايف انساني و اخلاقي ماما

کارآموزي بارداري و زايمان ( 1 ) عملی ( 1 واحد )

 

کارآموزي بارداري و زايمان ( 2 )

تعداد واحد : 2

هدف : توانايي و اداره انجام زايمانهاي طبيعي در خانمهاي چندزا ، تشخيص زايمانهاي طبيعي از غير طبيعي ، انجام مراقبتهاي لازم ، اداره مرحله بعد از زايمان و کنترل زائو

کارآموزي بارداري و زايمان ( 2 ) عملی ( 2 واحد )

 

کارآموزي بارداري و زايمان ( 3 )

تعداد واحد : 2

هدف : توانايي و اداره انجام زايمانهاي اول و انجام اپي زيوتومي ، انجام زايمانهاي غيرطبيعي و دوقلويي ، کاربرد وسايلي مثل مانيتور جنيني ، فورسپس واکيوم ، کوراژ و کورتاژ

کارآموزي بارداري و زايمان ( 3 ) عملی ( 2 واحد )

 

آزمايشات کاربردي در مامايي

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با آزمايشات متداول در بارداري به منظور بهبودي ، سلامت عمومي ، پيشگيري و درمان عوارض مراحل ختلف بارداري

آزمايشات کاربردي در مامايي نظری ( 5/0 واحد )

آزمايشات کاربردي در مامايي عملی ( 5/0 واحد )

 

نوزادان

تعداد واحد : 2

هدف : شناحت حالات نوزاد هنگام سلامت و بيماري و اتخاذ تصميمات مناسب ، شناخت ناهنجاريها و بيماريهاي نوزاد و توان انجام معاينات ، شناخت نحوه رشد و تکامل و نقش تغذيه برسلامت کودک ، رعايت اصول بهداشتي و واکسيناسيون

نوزادان نظری ( 2 واحد )

 

کارآموزي نوزادان

تعداد واحد :  1

هدف : تشخيص بيماريها ، ناهنجاريها ، خدمات وارده و اورژانسهاي نوزادان ، توان تشخيص نوزاد سالم از بيمار

کارآموزي نوزادان عملی ( 1 واحد )

 

بيماريهاي کودکان   

تعداد واحد :  2

هدف : تشخيص حالات کودک در سلامت و بيماري ، شناخت ناهنجاريها و بيماريهاي کودکان و انجام معاينات ، آموزش به مادر و خانواده در مورد تغذيه کودک ، رعايت اصول بهداشتي و موارد پيشگيري

بيماريهاي کودکان نظری ( 2 واحد )

 

کارآموزی بيماريهاي کودکان  

تعداد واحد : 1

هدف : تشخيص بيماريها و اورژانسهاي کودکان

کارآموزی بيماريهاي کودکان عملی ( 1 واحد )

 

نشانه شناسي و معاينات فيزيکي

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي کامل با اصول معاينه باليني و گرفتن شرح حال و انجام معاينات فيزيکي همراه با بکار بردن وسايل معاينه

نشانه شناسي و معاينات فيزيکي عملی ( 1 واحد )

 

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 1 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت حالات اساسي انسان در هنگام سلامت و بيماري به ويژه اختلالات مايعات ، اختلالات اسيد و باز ، بيماريهاي قلب و عروق و تنفسي در زنان باردار و تصميم مناسب در اولويتها ، کاربرد يافته هاي جديد علمي و تشخيص مسئوليتها و محدوديتهاي حرفه اي

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 1 ) نظری ( 3 واحد )

 

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 2 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت نيازهاي اساسي انسان به ويژه بيماريهاي خوني ، گوارشي ، غدد و اعصاب در زنان باردار ، کاربرد يافته هاي علمي در ارائه خدمات و تشخيص مسئوليتها و محدوديتهاي حرفه اي

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 2 ) نظری ( 3 واحد )

 

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 3 )

تعداد واحد : 3

هدف : شناخت نيازهاي اساسي انسان به ويژه بيماريهاي پوستي و آميزشي ، روماتوئيدي ، عفوني ، ارتوپدي ، گوش و حلق و بيني و چشم در زنان باردار ، کاربرد يافته هاي علمي و تشخيص مسئوليتها و محدوديتها حرفه اي

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 3 ) نظری ( 3 واحد )

 

کارآموزي بيماريهاي داخلي و جراحي  

تعداد واحد : 1

هدف : شناخت حالات انسان به ويژه زن باردار مبتلا به بيماريهاي داخلي و جراحي ، کاربرد يافته هاي علمي و تشخيص مسئوليتها و محدوديتهاي حرفه اي

کارآموزي بيماريهاي داخلي و جراحي عملی ( 1 واحد )  

 

بهداشت مادر و کودک و خانواده

تعداد واحد : 4

هدف :

1-   کاربرد يافته هاي علمي در مورد بهداشت قبل از ازدواج ، بهداشت نسل ، بارداري ، زايمان و پس از آن ، تنظيم خانواده و بهداشت نوزاد و کودک

2-     تشخيص چگونگي مراحل رشد و تکامل

3-     مهارت معاينه نوزادان ، کودکان و مادران

4-     شناسايي مادران و کودکان نيازمند به مراقبت

5-     کسب اطلاعات جديد بهداشتي

6-     آشنايي با امور جمعيتي

7-     انجام مشاوره در زمينه هاي مختلف بهداشتي خانواده

8-     تشخيص نيازها و اولويتها

9-     آشنايي با مامايي جامعه نگر و ارزيابي جامعه

بهداشت مادر و کودک و خانواده نظری ( 4 واحد )

 

کارآموزی بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده

تعداد واحد : 2

هدف : کسب مهارت در انجام مراقبتهاو معاينات مادران و کودکان ، انجام آموزش بهداشت فردي و گروهي ، برقراري ارتباط صحيح با افراد و همکاران ، انجام انواع مختلف مشاوره و ارائه راهنمايي و کمک به مادران و خانواده هاي آسيب پذير

بهداشت مادر و کودک و تنظيم خانواده کارآموزی ( 2 واحد )

 

تغذيه درماني مادر و کودک

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با انواع رژيمهاي غذايي ، پي بردن به اختلالات تغذيه اي دوران بارداري و شيردهي ، آموزش تغذيه صحيح در جهت پيشگيري و درمان سوء تغذيه در مادر و کودک

تغذيه درماني مادر و کودک نظری ( 2 واحد )

 

روانپزشکي در مامايي

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با رشد رواني کودکي ، بلوغ ، نوجواني ، مسايل زناشويي و خانوادگي ، شناخت حالات رواني زن در بلوغ ، ازدواج ، دوران بارداري ، زايمان و شيردهي و توان تشخيص اختلالات و بيماريهاي رواني

روانپزشکي در مامايي نظری ( 2 واحد )

 

راديولوژي ، سونولوژي ، الکترولوژي در مامايي و زنان

تعداد واحد :  1

هدف : آشنايي با قوانين فيزيکي و بيوفيزيکي و کاربرد آن در موارد تشخيص و درماني پزشکي و مامايي و مهارت در کاربرد دستگاهها و تجهيزات در زمينه تشخيص ها و درمانها در مامايي

راديولوژي ، سونولوژي ، الکترولوژي در مامايي و زنان نظری ( 1 واحد )

 

اصول مديريت و کاربردهاي آن در مامايي

تعداد واحد : 2

هدف : آشنايي با اصول و چگونگي فرايند مديريت ، مهارت کاربرد اين اصول در اداره امر آموزش و خدمات مامايي و مراحل مختلف تصميم گيري در جهت رفع مشکلات موجود در مامايي

اصول مديريت و کاربردهاي آن در مامايي نظری ( 2 واحد )

 

بي حسي و بيهوشي و احياء در مامايي

تعداد واحد :  1

هدف : آشنايي با روشهاي مختلف بيحسي هاي موضعي ، بيهوشي عمومي در زنان ، آگاهي از خطرات احتمالي داروهاي بي حسي و بيهوشي در مادر و جنين   

بي حسي و بيهوشي و احياء در مامايي نظری ( 1 واحد )

 

بيماريهاي زنان و ناباروري

تعداد واحد : 3

هدف : تشخيص حالات زن در بيماري و سلامت به ويژه ضايعات دستگاه توليد مثل و اتخاذ تصميم مناسب در انتخاب اولويت ، شناخت کامل علل بيماري هاي شايع دستگاه توليد مثل و روشهاي مختلف پيشگيري و تشخيص مسئوليتها و محدوديتها

بيماريهاي زنان و ناباروري نظری ( 3 واحد )

 

اختلال عمل جنسي و آموزش و مشاوره آن 

تعداد واحد : 1

هدف : آشنايي با اختلالات عمل جنسي ، تشخيص اين موارد و نحوه آموزش و مشاوره بيماران داراي مشکل

اختلال عمل جنسي و آموزش و مشاوره آن نظری ( 1 واحد )

 

کارآموزي بيماريهاي زنان

تعداد واحد : 2

هدف : آموزش و انجام معاينات باليني ، تشخيص و مداواي بيماريهاي زنان ، کسب توانايي در نقش ماما به عنوان مشاور و آموزش دهنده در ناباروري و تشخيص مسئوليتها و محدوديتهاي حرفه اي

کارآموزي بيماريهاي زنان عملی ( 2 واحد )

 

ترم اول

ترم دوم

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس
2 سلول شناسي و بافت شناسي 2 تشريح ( 2 )
2 بيوشيمي 2

فيزيولوژي ( 2 )

3

تشريح ( 1 )

2

ايمني شناسي

2 فيزيولوژي ( 1 ) 1 آسيب شناسي عمومي و اختصاصي
4

ميکروبشناسي و انگل شناسي

2 اصول خدمات بهداشتي
2 اصول و فنون پرستاري و مامايي 2

روانشناسي

1 تربيت بدني ( 1 ) 1 کارآموزي اصول و فنون پرستاري و مامايي       
3

ادبيات فارسي

3

 زبان خارجه

19 جمع 2

اخلاق و تربيت اسلامي

    2 جنين شناسي
    1

تربيت بدني ( 2 )

    20 جمع

 

ترم سوم

ترم چهارم

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

2 داروشناسي ( 1 ) 1 داروشناسي ( 2 )
2 بارداري و زايمان ( 1 ) 3 بارداري وزايمان ( 2 )
1

نشانه شناسي و معاينات فيزيکي

1

کارآموزي بارداري و زايمان ( 1 )

2 داروشناسي ( 1 ) 1  کارآموزي نوزادان
2 ژنتيک 3 فيريوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 2 )
3

فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 1 )

2

بيماريهاي کودکان  

2 نوزادان 2

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

2 آمار حياتي 2

زبان تخصصي

2 معارف اسلامي ( 1 ) 2

انقلاب اسلامي و ريشه ها

1

کارآموزي نشانه شناسي و معاينات فيزيکي

1 روانپزشکي در مامايي
19 جمع 2 تغذيه درماني مادر و کودک
    20 جمع

 

ترم پنجم

ترم ششم

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

نام درس

3 فيزيوپاتولوژي و بيماريهاي داخلي ، جراحي و عفوني ( 3 ) 3 بيماريهاي زنان و ناباروري
1 کارآموزي بيماريهاي داخلي - جراحي 1 بيحسي ، بيهوشي و احيا در مامايي
3 بارداري و زايمان ( 3 ) 1 اختلالات عمل جنسي و آموزش و مشاوره آن
1 بارداري و زايمان ( 4 )   1

راديولوژي و سونوگرافي و ...

2

کارآموزي بارداري و زايمان ( 2 )

2

اصول مديريت و کاربرد آن در مامايي

1

کارآموزي بيماريهاي کودکان  

2 کارآموزي بهداشت مادر و کودک
4 بهداشت مادر و کودک   2  کارآموزي بيماريهاي زنان            
2 تاريخ و اخلاق و مقررات مامايي و پزشکي قانوني 2 تاريخ اسلام
2 معارف اسلامي ( 2 ) 2

کارآموزي بارداري و زايمان ( 3 )

1

آزمايشات کاربردي

1 کارآموزي پزشکي قانوني
20 جمع 2

متون اسلامي

    19 جمع

 

ترم هفتم

ترم هشتم

تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس
4 کارآموزي در عرصه بارداري و زايمان ( 1 ) 1

کارآموزي در عرصه اصول مديريت

2 کارآموزي در عرصه بيماريهاي زنان 1

کارآموزي در عرصه نوزادان

2 کارآموزي در عرصه بهداشت مادر و کودک 1 کارآموزي در عرصه داخلي - جراحي
8 جمع 1 کارآموزي در عرصه راديولوژي و اولتراسونولوژي
    4 کارآموزي در عرصه بارداري و زايمان ( 2 )
    8

جمع

 اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید