پایگاه اطلاع رسانی پرستاری
تبليغات سايت

مقايسه تأثير آموزش و ارزيابی بالينی به روش مجموعه کار با روش تلفيقی، بر يادگيری شناختی دانشجويان پرستاری در محيط‌های بالينی

چکيده مقاله:

مقدمه: استفاده از روش مجموعه کار در آموزش بالينی دانشجويان پرستاری رو به افزايش است. مطالعات کيفی نشان داده‌اند که اين روش می‌تواند سبب ارتقای يادگيری بالينی دانشجويان شود ولی تاکنون اين تأثير به صورت کمی تأييد نشده است. بنابراين، هدف اين مطالعه بررسی تأثير آموزش و ارزيابی بالينی به روش مجموعه کار بر يادگيری شناختی دانشجويان پرستاری در محيط‌های بالينی است. ادامه مطلب
اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين

تأثير الگوی آموزش بالينی تلفيقی بر نگرش دانشجويان پرستاری نسبت به بيماران در کارآموزی بخش روان

چکيده مقاله:

مقدمه: نگرش منفی نسبت به بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی يکی از مهم‌ترين موانع شناخته شده در عدم تداوم کافی نيروی کار پرستاری است. تحقيقات قبلی نشان داده‌اند که نحوه آموزش تئوری و عملی بر نگرش پرستاران تأثير دارد. لذا اين تحقيق به منظور تأثير آموزش تلفيقی بر نگرش دانشجويان مقطع کارشناسی پرستاری در خصوص بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی انجام گرديده است. اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين

رابطه بين عوامل استرس‌زای آموزشی و سلامت روان دانشجويان رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامايی رازی کرمان در سال 1387

چکيده مقاله:

مقدمه: ورود به دانشگاه همراه با تغييرات عمده‌ای در روابط اجتماعی، انتظارات و نقش‌ها می‌باشد که دانشجويان را مستعد به اختلالات روانی می‌سازد. هدف از اين مطالعه، بررسی ارتباط بين سلامت روان و عوامل استرس‌زای آموزشی در دانشجويان دانشکده پرستاری مامايی کرمان است. ادامه مطلب
اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين

ديدگاه پرستاران بيمارستان‌های تأمين اجتماعی کرج و شهريار در رابطه با آموزش مداوم پرستاری(1388)

چکيده مقاله:

پرستاران بخش بزرگی از نيروی انسانی مراکز درمانی هستند که جهت رشد حرفه‌ای و علمی خود به برنامه‌های آموزش مداوم نياز دارند. آموزش مداوم به پرستاران کمک می‌کند تا عملکرد خود را حفظ کرده و آن را ارتقا بخشند و خود را با تغييرات سريع دانش و مراقبت‌های پرستاری و بهداشتی مطابقت دهند.ادامه مطلب
اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين

تفکر انتقادی در حوزه آموزش پرستاری ايران

چکيده مقاله:

مقدمه: پرورش تفکر انتقادی از اهداف آموزش پرستاری در ايران است. شناخت وضعيت فعلی تفکر انتقادی پرستاران و دانشجويان پرستاری و ميزان تأثير شيوه‌های جاری آموزش در پرورش تفکر انتقادی می‌تواند در تعيين ميزان کارايی و نارسايی‌‌های احتمالی سيستم آموزشی در اين زمينه مؤثر باشد. اين مطالعه مروری بر مطالعات منتشر شده در مورد تفکر انتقادی در حوزه پرستاری ايران است. ادامه مطلب
اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید